Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Zobrazit: Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvkové organizace.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2024

Termín pro podání přihlášky: 11. 6. 2024

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení: – z d e –