Kulatý stůl na téma Přípravné třídy při základních školách

Zobrazit: Kulatý stůl na téma Přípravné třídy při základních školách

Dne 03.10.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo setkání zástupců základních škol, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologické poradny a Krajského úřadu na téma Přípravné třídy při základních školách.

V úvodu setkání zástupce základních škol Ing., Mgr. Karolina Joannidu hovořila o legislativních vymezeních přípravných tříd při ZŠ, o povinnosti předškolního vzdělávání, vzdělávacím programu v přípravných třídách a jejich povinné dokumentaci. Informovala přítomné o tom, jaké prostředí by v přípravných třídách mělo být, zmínila vhodné metody práce v přípravných třídách, výhody a cíle přípravných tříd.

Zástupce pedagogicko-psychologické poradny Ostrava, Mgr. Zdeňka Kratochvílová, hovořila o spolupráci PPP s mateřskými a základními školami, o školní zralosti dětí. Zástupce ČŠI, Mgr. Irma Novotná, sdělovala důležité aspekty při kontrolách v přípravných třídách, informovala přítomné o povinné dokumentaci k přípravným třídám, o zprávách o průběhu předškolního vzdělávání v PT. Zástupci Moravskoslezského kraje, odboru školství mládeže a sportu, zodpověděli dotazy k financování přípravných tříd.

Pedagogové a zástupci vedení ostravských i mimoostravských základních škol měli možnost klást dotazy a ujasnit si tak záležitosti, které jsou jim nejasné, či nastavit/ zlepšit spolupráci organizací, získat pro ně nové informace například o financování aktivit či pomůcek přípravných tříd, a podobně. Účastníci setkání se vzájemně obohatili také díky sdílení jejich zkušeností a praxe.