Kurz Kids´Skills

Datum: 22. 09. 2020
Čas: 08:30 - 16:15
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí, Ostrava


Kurz Kids´Skills | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II bude pokračovat kurz Kids´Skills pro školní psychology, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou aplikovat v praxi. Kurz se uskuteční 22. září 2020 od 8:30 hod., místnost č. 406.

Kurz je zaměřen přímo na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Všechny děti se někdy během svého růstu a vývoje potýkají s nějakými problémy, jako je strach, špatné návyky nebo obtíže při učení se nějaké věci. Obvykle takové problémy přijdou a zase odezní, ale někdy přetrvávají delší dobu a dospělí, kteří se ve věci angažují, začínají hledat nějakou odbornou pomoc. Kids´Skills je jeden ze způsobů jak dětem pomoci překonat jejich problémy a to pozitivním a příjemným způsobem za pomoci učení se novým dovednostem.

Kurz je rozdělen do 6 výukových dnů, zahrnuje poznání  principů přístupu zaměřeného na řešení, práci se sebezkušeností, poznání technik kids´ skills, supervizi vlastních případů pedagogů a v samém závěru prezentaci úspěšných případů z vlastní praxe účastníků.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.