Kurz Kids´Skills

Zobrazit: Kurz Kids´Skills

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II pořádal kurz Kids Skills, který realizovala společnost Dalet z Olomouce, jejíž pracovníci mají s metodou Kids Skills bohaté profesní zkušenosti. Cílovou skupinou byli pracovníci pracující s dětmi, převážně školní psychologové, speciální pedagogové. Kurz absolvovalo 19 pedagogů ze základních škol.

Kurz Kids’Skills byl zahájen 25. a 26. června. Na prvním a druhém setkání proběhla sebezkušenostní část, kdy všichni účastníci pracovali pod vedením lektorů na rozvoji svých dovedností nebo cílů. Na třetím a čtvrtém setkání 26. a 27. srpna účastníci společně s lektory podrobně procházeli jednotlivé kroky modelu Kids’Skills a učili se, jak různě, užitečně a tvořivě, lze s nimi pracovat. Všechny tyto čtyři lekce proběhly prezenční formou.

Další kurzy již s ohledem na stávající epidemiologickou situaci proběhly distanční formou a to přes aplikaci ZOOM, na kterou se účastníci připojili. 22. září proběhl on-line v pořadí již pátý kurz, kde se probíraly supervize případů z praxe účastníků. Účastníci si připravili anonymizované popisy svých konkrétních případů, ve kterých pracovali s využitím modelu Kids’Skills a tato práce se jim nedařila nebo dařila málo, a současně chtějí rozšířit své možnosti, jak v těchto případech pokračovat nebo jak pracovat v jiných podobných případech. Pod vedením lektorů / supervizorů proběhly skupinové supervize za účasti ostatních účastníků kurzu. Všichni se tak společně učili, porovnávali a hodnotili, jak využívají Kids’Skills v konkrétních případech ze své praxe.

Na posledním uskutečněném on-line kurzu si 22. října všichni účastníci připravili anonymizované případy ze svých praxí, kdy pracovali za využití modelu Kids’Skills a jejich práce byla úspěšná. Odprezentováním těchto úspěšných případů obhájili své znalosti a dovednosti při práci s modelem Kids’Skills a současně se tak budou všichni dále učit, jak individualizovaně a tvořivě lze s modelem Kids’Skills pracovat. Cílem kurzu není naučit se jednu techniku, ale získat postoj, znalosti a dovednosti, které lze tvořivě využívat s různými klienty v různých situacích.

Po úspěšné obhajobě obdrželi účastníci osvědčení o absolvování s akreditací MPSV a po předložení písemné práce mohou požádat o vydání mezinárodního certifikátu Kids’Skills kouče a být zařazeni do mezinárodního registru Kids’Skills koučů (http://www.kidsskills.org/coaches/).

Kids‘ Skills jsou určeny pro děti od 3 let věku a lze je použít napříč věkovým spektrem u různých problémů dětí (pro starší děti a adolescenty jsou pozměněny určité kroky a také společný jazyk). Filozofie Kids‘ Skills se snaží být jednoduchá a stojí na třech principech: naděje, spolupráce a tvořivost.


Metoda Kids´ Skills  je tvořena 12 kroky. I když jsou jednotlivé kroky Kids‘ Skills promyšlené (a jejich posloupnost také), nevnímáme je jako neměnnou proceduru, která by se vždy měla dogmaticky dodržet, ale spíše jako nabídku 12 nástrojů, které máme k dispozici při společné práci s dětmi.

Pokud přistupujeme k práci s dětmi s touto myšlenkou, je od začátku přítomna naděje na zlepšení a současně děti rády spolupracují. Je pro ně totiž mnohem přirozenější učit se něco nového, než odstraňovat něco nežádoucího.