Akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Zobrazit: Akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování
Datum: 19. 09. 2023
Čas: 08:00 - 16:00

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání.

V rámci akreditovaného šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Teorii se budete věnovat jen v nutné míře, tak abyste pochopili, proč a jak trauma respektující přístup opravdu funguje. Budete rozebírat praktické zkušenosti z každodenní praxe a hledat efektivní přístupy k jejich řešení – přístupy, které pomohou nejen k snazšímu a sebejistějšímu výkonu povolání učitele, ale zejména k tomu, aby děti u těchto profesionálů nalezly potřebnou podporu a zázemí, které jim umožní zotavit se z traumatu.

Akreditovaný kurz se koná dne 19.09.2023 od 08:00-16:00 hodin a 04.10.2023 od 08:00 -16:00 hodin v prostorách MMO, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava; místnost 406 (4.patro).

Na setkání se mohou hlásit zaměstnanci základních a mateřských škol v Ostravě.

Přihlášení na kurz je závazné a platné pro oba dny ( 19.9.+04.10.), kapacita je OMEZENA. Prosíme o přihlašování pouze jedné osoby z jedné organizace.

Odkaz pro přihlášení: ZDE
Při přihlašování na metodické setkání prosíme o uvedení ZŠ/MŠ.