Kvalitní škola – metodický portál

Zobrazit: Kvalitní škola – metodický portál

Česká školní inspekce připravila nový metodický portál, který se jmenuje Kvalitní škola. Portál vznikl za účelem maximální podpory škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě k průběžnému zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání.

Metodický portál nabízí mnoho různých inspirací zejména pro realizaci vlastního hodnocení školy a poskytuje vedení škol i učitelům na jednom místě mnoho podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování.

Metodický portál je průběžně doplňován a je přístupný na webových stránkách www.kvalitniskola.cz.

Zdroj: ČŠI https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalitni-skola-%E2%80%93-metodicky-portal