LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH MĚSTA

Zobrazit: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH MĚSTA

Bohatou nabídku letních příměstských a pobytových táborů v období letních prázdnin nabízejí jednotlivá Střediska volného času a Dům dětí a mládeže v Ostravě.

Ceny příměstských táborů se dle jejich charakteru pohybují
od 1 000 Kč do 3 000 Kč

Ceny pobytových táborů se dle jejich charakteru pohybují
od 4 100 Kč do 7 000 Kč

Detailní nabídku sportovních, přírodovědných, dobrodružných, jazykových, pohádkových, tanečních aj. táborů naleznete v níže přiložených odkazech:

Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba
DDM Poruba – tábory

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh
SVČ Zábřeh – tábory

Středisko volného času Korunka
SVČ Korunka – tábory

Středisko volného času Ostrava, Moravská Ostrava
SVČ Ostrčilova – tábory