Letní příměstské kempy v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Zobrazit: Letní příměstské kempy v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Letní kempy v Domě dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, které byly realizovány ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a statutárním městem Ostrava, se uskutečnily v termínech:

12. – 16. 07. 2021
19. – 23. 07. 2021
26. – 30. 07.2021
02. – 06. 08. 2021

Každý den probíhal v rámci příměstských letních kempů pro děti od 8.00 do 16.00 hod. organizovaný program. Dětem byl však umožněn příchod do budovy DDM již od 7.00 hod. ráno z toho důvodu, aby rodiče mohli případně stihnout své pracovní povinnosti.

V rámci příměstských kempů měly děti možnost navštívit výukové programy v Dolní oblasti Vítkovice (DOV), ZOO i Planetáriu. V DOV navštívily dílny, kde si vyrobily dřevěné kostky nebo drátěné hračky. V zoologické zahradě se seznámily se zvířaty světa a jejich ochranou a v Planetáriu shlédly program s názvem „Lucie a tajemství padajících hvězd“.

Během dopoledního a odpoledního programu, kdy neprobíhal žádný výukový program mimo budovu domu dětí a mládeže, děti tvořily z keramiky, papíru a sportovaly. V rámci pohybových aktivit využívaly sportovního zázemí tělocvičen. Vyzkoušely si plasmcary, bumperbally, drobné míčové hry a netradiční hry. Velké množství sportovních her však probíhalo i v přírodě na travnatých plochách v okolí DDM nebo na porubských dětských hřištích.
Vše nebylo jen o sportu a zábavě. Děti vyplňovaly pracovní listy se zaměřením na český jazyk, matematiku a logické myšlení.

Díky příměstským kempům byly u dětí posíleny sociální vztahy s vrstevníky a vzájemná spolupráce během týmových her. Došlo k propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku. Snahou bylo postupně obnovit u dětí pracovní a studijní návyky.

Během motivačních her a výtvarných aktivit byl podporován u dětí zájem o vzdělávání. Podařilo se nám podpořit duševní pohodu a duševní zdraví díky navození příjemné atmosféry kempu a rozvoji pozitivního vztahu pedagog – dítě.

Tento kemp byl dětem poskytnut zdarma, a to včetně stravy (svačina – oběd – svačina) a pitného režimu.