LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY POMÁHALY K INTEGRACI UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – SVČ ZÁBŘEH

Zobrazit: LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY POMÁHALY K INTEGRACI UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – SVČ ZÁBŘEH

Středisko volného času  Ostrava-Zábřeh zorganizovalo, ve spolupráci se Základní školou Jugoslávská a Základní školou V. Košaře, tři turnusy letních příměstských táborů pro 45 českých a ukrajinských děti školního věku.

V rámci společných aktivity žáků došlo k propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění i dílčích znalostí a dovedností. Velký důraz byl kladen především na posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci při realizaci společných projektů, kde bylo nutné spolu komunikovat, tvořit a přemýšlet.

Program byl zaměřen na širokou paletu aktivit. Pomocí zážitkové pedagogiky se povedlo propojit výtvarné, kreativní a pohybové aktivity včetně ekologických prvků s činnostmi, které vyžadují přemýšlení a rozhodování.

Program u dětí rozvíjel pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Součástí aktivit byla pro děti z Ukrajiny i výuka českého jazyka.

V průběhu celého týdne děti poznávaly okolí, navštívily ZOO Ostrava, Planetárium a Hop Jump v Dolní oblasti Vítkovice.

Letní příměstské tábory byly pořádány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“ na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem těchto letních příměstských táborů bylo umožnit ukrajinským dětem seznámit se s novým prostředím, naučit se český jazyk a posílit sociální vztahy s vrstevníky a vzájemnou spolupráci.
Kempy byly určeny pro žáky z ostravských škol a pro ukrajinské děti z řad příchozích válečných uprchlíků.

Bližší informace k projektu ZDE.