Letní tábory pořádané SVČ Korunkou

Zobrazit: Letní tábory pořádané SVČ Korunkou

Letní tábory, příměstské i pobytové, jsou v plném proudu. Na letošní léto 2023 připravilo Středisko volného času Korunka pro děti a mládež celkem 8 pobytových a 13 příměstských táborů, včetně 2 příměstských táborů pro české a ukrajinské děti, které byly zaměřeny na podporu adaptace a integrace, výuku českého jazyka a poznávání okolí.

Šest pobytových táborů a 10 příměstských táborů se uskutečnilo v průběhu července a začátkem srpna. Pobytové tábory se uskutečnily na Skaliččce, na Rusavě, ve Velkých Karlovicích, v Uherském Brodě, v Teplicích nad Metují a v Žermanicích.

Pobytové tábory byly zaměřeny na rybolov, hry, poznávání zajímavých míst, lezení po skalách, sportovní aktivity, poznávání a bádání a odborné soustředění, které proběhlo v Uherském Brodě se zaměřením na přípravu na střední a vysoké umělecké školy.

Příměstské tábory se konaly ve všech 3 budovách SVČ Korunka (na ul. Korunní, ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovova a ve Středisku Turistiky na ul. B. Martinů). Byly zaměřeny na poznávání různých míst, děti se byly podívat v továrně na výrobu Marlenky, navštívily ZOO, historickou Olomouc, Štramberk, jeskyni Šipka, dinopark Orlová a mnoho dalších zajímavých míst.

Příměstský camp pod názvem Letní přírodovědná škola byl zaměřen na přírodní vědy a byl určen talentovaným žákům. Žáci absolvovali odbornou dendrologickou vycházku se zaměřením na klimatické změny, eko-dílnu, pavilon Anthropos v Brně, záchrannou stanici pro dravé ptáky, Arboretum Bílá Lhota, Mladečské jeskyně a Geologický pavilon na VŠB TU Ostrava.