Léto na VŠB-TUO

Zobrazit: Léto na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádá v měsících červenec a srpen 2024 aktivity pro děti žáky a studenty.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY

Ve dnech 8.7. – 12.7. proběhne 11. ročník mezinárodní letní školy na téma „HOUSING AFTER COAL / living in post-industrial region“. Zájemcům o architekturu je nabízeno pět prázdninových dnů zaměřených na zábavné poznávání. Účastnící zažijí týmové workshopy, individuální miniworkshopy, urbánní hry v ulicích Ostravy, přednášky, prohlídky zajímavých míst a terénní výzkumy.
Program bude v malé mezinárodní skupině, pro účast stačí středoškolská angličtina.
VŠB-TUO ráda uvítá studenty středních škol z Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA PROGRAMOVÁNÍ PYTHON

Na Letní školu programování Python se můžete těšit ve dnech 22.7 – 26.7. Letní škola nabízí základy programování v jazyce Python, programování zábavných a zajímavých aplikací. Úspěšným absolvováním letní školy získá účastník znalosti a dovednosti, které je možné využít později v zaměstnání nebo na vysoké škole.

Každý den bude probíhat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v laboratoři EA425 od 8:00 do 13:00 hod.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA AUTOMATIZACE PLC

Ve dnech 29.7. – 2.8. proběhne Letní škola automatizace PLC. Účastníci se mohou na letní škole seznámit s automatizací a PLC programovatelným automatem. Letní škola je určena pro zájemce, kteří chtějí vědět více informací o automatizaci, mají chuť si navrhnout a naprogramovat vlastní automat, seznámí se se základy programování průmyslových logických automatů, průmyslových linek, řídicích systémů a se základy senzoriky.

Každý den bude probíhat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v laboratoři EB415 od 8:00 do 13:00 hod.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA ROBOTIKY

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá ve dnech 5.8. – 9.8. Letní školu robotiky, která je určena pro účastníky, které baví robotika a programování. V rámci letní školy si každý účastník sestaví funkční robotický model ze stavebnice, naprogramuje průmyslového a mobilního robota. Navíc se účastníci podívají do odborných laboratoří s automatizační robotickou průmyslovou linkou.

Každý den bude probíhat v robotické laboratoři SMART FACTORY TL3 a to od 8:00 do 13:00 hod.

Více informací naleznete ZDE.

CyberCamp

Ve dnech 5.8 – 9.8. se uskuteční CyberCamp. Na účastníky čeká týden s esportem, multimédii, roboty a bezpečností v kyberprostoru. Nabitý program se uskuteční v laboratořích, při debatách v učebně, ale i venku.

Letní škola bude probíhat každý den v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA MIKROKONTROLÉRŮ

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá ve dnech 12.8. – 16.8. Letní školu mikrokontrolérů. V průběhu letní školy se účastníci seznámí se základy programování mikrokontrolérů, řídících systému a se základy senzoriky. Podle znalostí a orientace v probíraných tématech si každý účastník sestaví funkční zařízení s mikrokontrolérem, elektronické zapojení a aplikaci mikrokontrolerem.

Letní škola bude probíhat každý den v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a v laboratoři.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA KYBERNETIKY

Letní škola kybernetiky se uskuteční ve dnech 19.8. – 23.8. Účastníci letní školy si prohloubí základy programování, seznámí se s fyzikálními aplikacemi, robotikou, vývojem elektriky a mikrokontrolerů. Podle znalostí a orientace v probíraných tématech si každý účastník sestaví funkční robotický model, elektronické zapojení a aplikaci s mikrokontrolerem.

Letní škola bude probíhat každý den v čase od 8:00 do 13:00 hod. na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v laboratoři EA425.

Více informací naleznete ZDE.

TECHCAMP VŠB-TUO

Ve dnech 19.8. – 23.8. proběhne letní příměstský tábor s technickou tematikou a dalším zábavným programem pro děti a to vždy v čase od 8:15 do 16:15 hod.
Tábor je určen pro děti ve věku 8-13 let (podmínkou je, aby mělo dítě ukončený 1. ročník ZŠ). Součástí programu bude volnočasový i odborný program, celodenní výlet, sportovní aktivity a další prázdninové činnosti. Pro děti bude zajištěna celodenní strava a pitný režim.

Více informací naleznete ZDE.

LETNÍ ŠKOLA 3D TISKU

Fakulta elektrotechniky a informatiky realizuje ve dnech 26.8. – 30.8. Letní školu 3D tisku, která proběhne vždy od 8:00 do 13:00 hod. Účastníci se mohou těšit na matematiku, geometrii, technické modelování a principy fungování 3D tisku. Během letní školy účastníci poznají tiskárny PRUSA a jejich konstrukční principy, vyzkouší si vše od návrhu modelu až po jeho tisk.

Každý den bude probíhat na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v laboratoři EA425 (budova je umístěna naproti vjezdu do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Více informací naleznete ZDE.

Zdroj: VŠB-TUO