Letošní ročník konference Talent City se těší záštitě, kterou mu udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

Zobrazit: Letošní ročník konference Talent City se těší záštitě, kterou mu udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

Konference Talent City bude probíhat ve dvou dnech plných zajímavých aktivit a věnovat se bude různým tématům zaměřených na podporu a rozvoj talentu.

Ve středu 9. 10. 2024 program konference nabídne dětem a žákům ostravských mateřských a základních škol desítky interaktivních workshopů pod vedením zkušených ostravských i mimoostravských lektorů.

Ve čtvrtek 10. 10. 2024 proběhnou v dopoledních hodinách tři debatní bloky s názvy kreativita, vzdělávání a podnikavost se zajímavými hosty. Těšit se můžete na přednášky, debaty, workshopy i interaktivní hodiny určené pedagogům, studentům – budoucím učitelům, ale také rodičům a pracovníkům s dětmi a mládeží.

Celý program konference vyvrcholí ve čtvrtečních odpoledních hodinách velkou moderovanou panelovou debatou se zkušenými odborníky. Zaměříme se na témata jako podpora nadaných a talentovaných dětí a žáků, ale taky na téma podpory pedagogů ve školách.

Program konference je určen zejména pedagogům základních a mateřských škol, dále budoucím učitelům, rodičům nadaných dětí, pracovníkům s dětmi a mládeží. Zvaná je také široká veřejnost, které téma zajímá. Ústředním tématem je podpora nadání a talentu.

Letošnímu ročníku konference Talent City udělila záštitu manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

Více informací o konferenci Talent City naleznete na našich webových stránkách v sekci Talent City 2024.