Logopedická péče v oblasti školství

Datum: 16. 04. 2020
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Magistrát města Ostravy - Nová radnice, Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava

Program semináře: Předmětem logopedického semináře je získání základních poznatků z oblasti logopedie a vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností zejména v základní škole. Frekventanti semináře se dozví o systému logopedické péče v oblasti školství, ukotvení ve vyhláškách a školském zákoně. Budou probrány kompetence pedagogických pracovníků odpovědných za kvalifikovanou práci s žáky s narušenou komunikační schopností, jimiž jsou speciální pedagog – logoped / školního logoped a logopedický asistent. Probereme základní druhy narušené komunikační schopnosti (dyslálie, vývojová dysfázie, mutismus…), jejich projevy a dopady na vzdělávání žáka v základní škole. Možnosti nastavení logopedické intervence, pomůcky v logopedické praxi. Ukážeme si nastavení systému péče o žáky s narušenou komunikační schopností v Základní škole logopedické s.r.o. Ostrava-Hrabová.

Lektorka semináře: Mgr. Martina Paličková je učitelkou ZŠ logopedické v Ostravě-Hrabové, která se odborně věnuje logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče a rovněž odborné nápravě řečových vad (individuální i skupinovou formou). Na Ostravské univerzitě v Ostravě vystudovala speciální pedagogiku pro učitele MŠ a výchovné pracovníky v oblasti logopedie a psychopedie. Pokračovala studiem magisterského programu na Masarykově univerzitě v Brně v oborech speciální pedagogiky logopedie, surdopedie. Vzdělávání v oblasti logopedie završila absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství. V současné době spolupracuje s Pedagogickou fakultou OU na projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském kraji jako lektor – metodik.

Komu je seminář určen: pro ředitele ZŠ a MŠ a pedagogické pracovníky starající se o žáky s narušenou komunikační schopností.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/logopedicka-pece-v-oblasti-skolstvi/