MAP IV představuje nabídku vzdělávacích aktivit – neváhejte a přihlaste se!

Zobrazit: MAP IV představuje nabídku vzdělávacích aktivit – neváhejte a přihlaste se!

Nenechte si ujít možnost dozvědět se a přiučit se něco nového, čím můžete obohatit nejen sebe, ale také svoji školu! Ujít byste si neměli nechat ani zajímavé aktivity pro vaše žáky! Nahlédněte proto do nabídky vzdělávacích aktivit, které byly doporučeny odbornými pracovními skupinami dříve realizovaného projektu MAP ORP Ostrava III.

První workshopy a semináře odstartují již v dubnu a zájemci se mohou těšit např. na Workshop k rozvoji čtenářské gramotnosti, Práci s textem u dětí a žáků s dyslexií, Diferenciaci ve výuce matematiky, Muzikoterapii a také se jim poštěstí podívat se do třídy na hodinu angličtiny ve VR a zažít si čtenářskou dílnu na vlastní kůži. Vzdělávací aktivity jsou pro zájemce ZDARMA!

Nabídka vzdělávacích aktivit, byla pro lepší přehlednost rozdělena do šesti katalogů a bude průběžně doplňována. Brzy vám také představíme katalog aktivit pro děti z mateřských škol.

Aktuálně nabízíme:

  • Pro vedení škol, pedagogické i nepedagogické pracovníky základních škol a další aktéry ve vzdělávání na období 04-06/2024, období 09-12/2024
  • Pro vedení škol, pedagogické i nepedagogické pracovníky mateřských škol a další aktéry ve vzdělávání
  • Pro ZUŠ
  • Pro žáky základních škol
  • Pro rodiče

Vzdělávací aktivity jsou zpřístupněny na webových stránkách projektu

Veškeré nabízené aktivity jsou plně hrazeny z projektu MAP ORP Ostrava IV a pro všechny účastníky jsou ZDARMA.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV
reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355