Matematika s Geogebrou

Zobrazit: Matematika s Geogebrou
Datum: 12. 06. 2024
Čas: 09:00 - 14:00
Místo: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na základy práce v programu GeoGebra.

Lektor: Ing. Hana Hanzlíková
Cílová skupina: Pedagogové ZŠ

Kurz je zaměřen na základní seznámení s programem GeoGebra. Tento volně dostupný software podporuje představivost žáků a intuitivní chápání matematiky a geometrie. Seznámíte se s možnostmi využití programu ve výuce matematiky a dalších předmětech. Kurz probíhá v počítačové učebně, kde bude pro každého účastníka připraven počítač s nainstalovaným programem.
Garantem kurzu je Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní VŠB-TUO.

Účastníkům je workshop poskytován ZDARMA!