Materiály pro život

Zobrazit: Materiály pro život
Datum: 02. 03. 2023
Místo: VŠB - TUO

Z cyklu „Jak zařadit techniku do výuky“

Materiály jsou všude kolem nás, jsme jimi doslova obklopeni. Všechny předměty, se kterými se běžně setkáváme, jsou vyrobeny z materiálů získaných z přírody nebo vyrobených člověkem.

Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití. Může jedinec svým chováním pozitivně ovlivnit životní prostředí? A je to součástí zodpovědnosti společnosti? Zamyslíme se nad tím, jak efektivně využíváme materiály a zda vše, co si pořizujeme, skutečně potřebujeme.

  • materiály tradiční a nově vyvíjené, také materiály budoucnosti, které na své běžné uplatnění teprve čekají
  • postupy zpracování materiálů, kterými můžeme významně ovlivnit jejich vlastnosti a možné aplikace
  • aktuální problémy životního prostředí, cirkulární ekonomika, recyklace

Lektoři kurzu

Autor metodiky: Ing. Vladimír Vaněk, Ph.D. odborný asistent a pedagog Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Více informací a registrace ZDE.

Na každý termín je nutné se zaregistrovat, abyste si mohli volně stáhnout metodiku a materiály.

Zároveň se, prosím, přihlaste na uvedený e-mail.

Kontaktní osoba: Mgr. Patrik Siegelstein
E-mail: patrik@klicfm.cz
Tel.: 732 646 125

Pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.