MEDAILE MŠMT ZA ROK 2021 PŘEVZALO 35 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY

Zobrazit: MEDAILE MŠMT ZA ROK 2021 PŘEVZALO 35 OSOBNOSTÍ PEDAGOGIKY

Ve Valdštejnské zahradě převzalo dne 24.08.2021 Medaili MŠMT 35 významných osobností pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Kromě medailí byly za rok 2021 uděleny třem studujícím také Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy Fair Play  za mimořádné činy sportovního charakteru v náročných životních situacích  a třem laureátkám Plaketa Františky Plamínkové za statečnost.

Na návrh městského obvodu Ostrava-Jih získaly ocenění také ředitelky Bc. Martina Raková, ředitelka Mateřské školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 13 a Mgr. Věra Miklušová, ředitelka Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1.

Bc. Martina Raková, Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, Ostrava

Její škola uplatňuje prvky Montessori pedagogiky, muzikoterapie, dopravní a technické výchovy a velký důraz klade také na logopedickou prevenci. Paní ředitelka shání aktivně dotace a granty na zvelebení školy, zapojuje se do mnoha projektů a vytváří na své škole podnětné prostředí. V době krizového stavu byla její MŠ zvolena jako tzv. určená škola pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému.

Mgr. Věra Miklušová, Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, Ostrava-Zábřeh

Paní ředitelka celoživotně propaguje tvůrčí a inovativní přístup ke zkvalitňování podmínek předškolního vzdělávání. V roce 2016 byla v její mateřské škole otevřena třída pro 2 a 3leté děti, což bylo ze strany České školní inspekce hodnoceno jako „silná stránka školy“. V době krizového stavu byla její mateřská škola jednou z určených škol pro děti příslušníků integrovaného záchranného systému.

Zdroj fotografií: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih (Jiří Urban)

Zdroj textu: https://www.msmt.cz/medaile-msmt-za-rok-2021-prevzalo-35-osobnosti-pedagogiky