Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Datum: 07. 09. 2020
Místo: Moravskoslezská vědecká Knihovna, Prokešovo náměstí, Ostrava

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky | Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v  rámci  projektu Místního akčního plánu rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny a lze je absolvovat v knihovně nebo, po domluvě s lektorem přímo ve škole.  Všechny ZŠ zapojené do projektu byly osloveny s nabídkou a možností přihlášení a využití těchto kurzů pro své žáky.

mediální gramotnosti se lektorka Mgr. Michaela Mrázová zaměřuje na hodnocení zpravodajských sdělení v běžných médiích i na sociálních sítích, vysvětlí žákům pojmy fake news, hoax nebo třeba deepfake a pracuje s konkrétními ukázkami nejrůznějších desinformací. Žáci si během lekce vyzkouší jak správně pracovat s mediálním sdělením, zjistí, jak funguje reklama na internetu a budou umět vysvětlit rozdíl mezi soukromými a veřejnoprávními médii.

Z oblasti kybernetické bezpečnosti jsou pro nás důležitá témata spojená například s používáním sociálních sítí, anonymitou na internetu a pravidly bezpečného pohybu v něm, např. zabezpečení a prevence.