MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v rámci projektu Šachy do škol

Zobrazit: MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI                v rámci projektu        Šachy do škol

Memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol podepsali dne 26.2.2020 představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity.

Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Město Ostrava chce postupně výuku šachů dostat do všech svých základních a mateřských škol.

„Ostrava je v současnosti unikátní zejména ve výuce šachů v mateřských školách a také v metodickém vedení pedagogů mateřských i základních škol. Uzavření memoranda je pilotní a ojedinělou akcí spolupráce v rámci celé České republiky. Naší ambicí není za každou cenu vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě … uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR (ŠSČR) v roce 2013, Ostrava se do něj zapojila v roce 2017, ale podpis memoranda a spolupráce všech čtyř subjektů by měla vést k ještě  masivnějšímu zavádění výuky šachu do ostravských mateřských a základních škol.  

„Pro šachový svaz je hlavně velkou ctí, že město formátu Ostravy chce aktivně spolupracovat na tomto projektu. Naším úkolem bude poskytovat učitelům, šachistům a vedoucím zájmových kroužků on-line kurzy trenérů IV. třídy. Za poslední rok jimi v Ostravě prošlo už více jak …“ řekl místopředseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.

Memorandum o spolupráci podepsali: ostravský primátor Tomáš Macura, rektor OSU Jan Lata, ředitelka SVČ Korunka Jana Secová a místopředseda Šachového svazu ČR Martin Petr.