Město finančně podpoří distanční digitální výuku v základních školách

Zobrazit: Město finančně podpoří distanční digitální výuku v základních školách

Ostrava ještě před zahájením školního roku vyhlásila výběrové řízení na podporu digitální výuky.

Rada města dne 25.08.2020 schválila zcela novou výzvu k podpoře distanční digitální výuky na základních školách zřizovaných městem. Výzva pomůže školám efektivně zvládnout on-line systémy. K dispozici je 4,17 milionu korun pro rok 2020 s tím, že si školy požádají o podporu v září a v říjnu žádosti posoudí rada města.

 Informace k Výběrovému řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020 naleznete zde.

Z těchto finančních prostředků bude možné hradit proškolení celého pedagogického sboru v užívání vybrané aplikace pro distanční výuku a dále zakoupení sim karet, modemů pro datové připojení, digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou.

„Dálková výuka nemá nahradit školu, ale je možné ji efektivně využívat v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Je nutné, aby se školy na tento způsob výuky dle možností připravily, jak po stránce technické, tak po stránce znalostní. Ostrava prověřovala situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získala zpětnou vazbu k online výuce,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Úkolem dotazníkového šetření bylo zmapovat, jak školy vnímaly distanční výuku, co jim připadalo složité, jaké hlavní nedostatky identifikovaly jednak ve vztahu k žákům a jednak ve vztahu k oblasti digitální výuky,  on-line výuky a aktivit souvisejících s formou on-line výuky. 

Na výsledky dotazníkového šetření město reagovalo výše uvedeným výběrovým řízením. Finanční prostředky určené na pořízení notebooků a tabletů, potřebných pro distanční digitální výuku, budou podle předpokladu předmětem finanční podpory MŠMT, nejsou tedy předmětem výzvy. Na uvedené výsledky pak město reagovalo výše uvedeným výběrovým řízením.