Město ocenilo pedagogy u příležitosti Dne učitelů

Zobrazit: Město ocenilo pedagogy u příležitosti Dne učitelů

Příjemnou tradicí se stalo každoroční ocenění výjimečných pedagogů, kteří dosáhli vynikajících výsledků ve své pedagogické práci a jsou inspirací pro své kolegy.

Město ocenilo 31. 3. 2022 deset pedagogů ve dvou kategoriích „pedagogická osobnost „ a „ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost“.

Ocenění se dostalo učitelkám a učitelům, jejichž působení se dětem nesmazatelně zapíše do paměti a často předznamenává jejich další kroky na cestě za vzděláním. Děti své učitele milují, díky nim pak na školu rády vzpomínají. Oceněné spektrum pedagogů je velmi široké, od učitelů, věnujících se specifické výuce jazyků k realizaci rozličných projektů. Poděkování se dostalo též ředitelům škol a významnou kategorií oceněných jsou učitelky, které se této profesi věnují prakticky celý svůj život. Jsou často vzorem i inspirací nám ostatním. Poděkování však náleží všem učitelům, kteří se podílí na vzdělávání dětí,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Ocenění pedagogové v kategorii „Pedagogická osobnost“

  • Bc. Lenka Anežková – Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace
  • Mgr. Iva Bazalová – Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace
  • Mgr. Radka Hanusová – Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
  • Mgr. Miloš Kosík, Ph.D. – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace
  • Mgr. Petr Neshoda – Základní škola Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
  • Mgr. Věra Rymiecová – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
  • Mgr. Jana Vahalíková – Základní škola a mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

Ocenění pedagogové v kategorii „Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost“

  • Marie Bulavová – Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace
  • Iva Plačková – Mateřská škola Na Pláni 2, příspěvková organizace
  • Mgr. Petra Dolbová – Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace
ocenění pedagogové

Některých oceněných pedagogů jsme se zeptali:

Jak byste zhodnotila své působení ve školství.

Co si myslíte, že je pro Vaši práci pedagoga nejdůležitější?

Mgr. Věra Rymiecová – ředitelka Základní školy a mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

„Když se podívám zpátky na svou dosavadní cestu ve školství, nejdříve jsem hodně naslouchala a učila se,  v roli ředitele mohu mnoho věcí realizovat a zapojovat se do inspirativních projektů jako je Talentmanagment, Erasmus a mezigenerační spolupráce. Nyní se snažím inspirovat ostatní a pomáhat těm, kteří jsou na samém začátku a učí se být dobrými pedagogy. To vše se daří díky dobré rodině a kolektivu v práci. Velké poděkování patří za podporu  a možnost realizovat vize zřizovateli a Statutárnímu městu Ostrava. Z projektu Talentmanagement škola mohla zakoupit mnoho pomůcek, které posouvají vzdělání vpřed, mezi nimi i profesionální hvězdářský dalekohled, se kterým budeme sledovat objekty vzdáleného vesmíru. Přeji nám všem, ať nám na naši další cestu hvězdy vždy svítí…

„Jak říká Goethe „Učíme se zejména od toho, koho milujeme.“ Děti staví u pedagogů na první místa smysl pro humor a spravedlivý přístup. Dobrý pedagog by tak měl mít hlavu dospělého a srdce dítěte. Přidala bych k tomu ještě empatii, pevné nervy, zdravou asertivitu a za poslední dva roky schopnost co nejrychleji se přizpůsobit novým věcem.“

Ing. Sylva Sládečková, MBA (vlevo), Mgr. Věra Rymiecová (uprostřed), Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D. (vpravo)

Mgr. Radka Hanusová – ředitelka Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Ve školství  a na dané škole pracuji celý svůj profesní život. Ve vazbě na název našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ je vhodné s trochou nadsázky tedy doplnit „Život pro školu“. Kdysi dávno jsem si říkala, že jestli zvládnu tyto děti, tak už zvládnu všechno. Dnes si říkám, že školní život dítěte trvá chvilku, ale většinou se na něj vzpomíná celý život. Tak se snažím, aby  pobyt ve škole byl pro každého jedince přínosem a vzpomínky příjemné.

Nejdůležitější pro mne je vnitřní vědomí toho, že pořád chci být učitelem a chci být dobrým učitelem. Což neznamená být chodící kniha moudrostí, ale dát také prostor empatii, motivaci, inspiraci a osobnímu přístupu. Někdy je lepší učit méně, abychom naučili více.

Mgr. Andrea Hoffmannová (vlevo), Mgr. Radka Hanusová (vpravo)

Bc. Lenka Anežková – ředitelka Mateřské školy Ostrava-Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace

Jako opravdu dlouhé, ale plné krásných okamžiků a především obohacující. . Prošla jsem mnoha obdobími. Nikdy však nezapomenu na zděšený výraz mých dětí, které mne viděly přicházet domů s taškami nejrůznějšího materiálu, protože věděly, co je čeká – stříhání, lepení, malování, prostě vyrábění pomůcek do školky. Od té doby se mnoho změnilo. Dnes si můžeme pořídit téměř všechno. Co se však nezměnilo a díky za to, jsou důvěřivé dětské pohledy a jejich radostný, upřímný smích.“

Nejdůležitější je mít kolem sebe spolupracovníky, kteří jsou naladění na stejnou notu jako já. Mají elán, nadšení, nápady, kreativitu a hlavně svoji práci dělají srdcem. Snaží se, aby co nejvíce porozuměli dětské dušičce a dali dětem dobrý základ pro jejich vzdělávání i pro celou jejich další životní etapu. A děkuji za to, že s takovými lidi mohu pracovat.

Bc. Lenka Anežková (vlevo), Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. (vpravo)