Město Ostrava schválilo plán vzdělávání pro rok 2023

Zobrazit: Město Ostrava schválilo plán vzdělávání pro rok 2023

Rada města dne 31.1.2023 schválila akční plán vzdělávání 2023.

V rámci aktualizace a tvorby plánu pro rok 2023 byly osloveny odbory magistrátu, byly využity výstupy odborných pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava III. Současně byly osloveny městské obvody, městské obchodní společnosti a příspěvkové organizace, vysoké školy, hlavní stakeholdeři v oblasti vzdělávání na území města Ostravy. Výše jmenovaní podávali návrhy na aktualizaci stávajících projektů a projektových záměrů a současně podávali nové návrhy projektů reagujících na vytýčené cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Doručené podklady byly vyhodnoceny a zapracovány do návrhu akčního plánu 2023, který byl následně zaslán k projednání odborné pracovní skupině složené ze zástupců všech zásadních stakeholderů v území SMO.

Cílem akčního plánu je sledování a podpora významných projektů ostravského regionu. V průběhu roku bude prováděno průběžné vyhodnocování zařazených projektů. Závěrem roku bude opět provedeno vyhodnocení všech projektů a sestavován plán pro nadcházející období.

Jednotlivé projekty jsou řazeny v souladu se strukturou Strategie dle jednotlivých strategických cílů. Jsou takto zařazovány projekty neinvestičního i investičního charakteru.

Struktura Akčního plánu pro rok 2023 byla na základě vyhodnocení již dříve zařazených projektových záměrů doplněna o projekty již ukončené nebo vůbec nerealizované:

  • 1. programy podpory města Ostravy – programy podpory, které jsou na našem území realizovány a obsahují všechny stupně vzdělávání,
  • 2. strategické projekty – unikátní projekty, které jsou významné pro město,
  • 3. prioritní projekty – projekty, bez kterých by strategie nemohla být naplňována,
  • 4. ostatní aktivity – projekty, u kterých byla teprve zahájena realizace, podle procesu uskutečnění se budou posouvat do jiných kategorií,
  • 5. projekty v přípravě – náměty, které dosud nemají podobu projektu, ale jsou významné pro naplňování strategie města,
  • 6. ukončené, nerealizované projekty – projekty, u kterých byla v roce 2022 ukončena realizace nebo nebyly z různých důvodů realizovány vůbec.

Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2023 ke stažení ZDE