Město poděkuje učitelům

Zobrazit: Město poděkuje učitelům

Letošní Den učitelů, který připadá na 28. března a připomíná narození celosvětově uznávaného Čecha, učitele národů, Jana Amose,  město Ostrava mělo v úmyslu oslavit spolu se 14 pedagogy ostravských mateřských a základních škol – výraznými pedagogickými osobnostmi a oceněnými za dlouholetou práci ve školství dne 30.3.2020 v divadle Mír v Ostravě – Vítkovicích.

V důsledku koronavirové pandemie, která dočasně uzavřela školy a učitelé, žáci zůstali doma, muselo i město svou plánovanou společenskou akci pro 300 hostů zrušit.

„Současná situace, ve které se nachází nejen město Ostrava, ale celá naše země a většina zemí světa, nám bohužel znemožnila s ohledem na platná epidemiologická opatření tento rok osobně poděkovat za práci pedagogům. Pedagogové se věnují svým žákům dálkovou formou, která je mnohem náročnější, než když seděli ve školních lavicích. Práci pedagogů vnímám především jako poslání. Vzdělávání mladé generace je nelehký úkol a jsou to právě učitelé, kteří utvářejí budoucí generace. Patří jim velký dík nejen za celoroční práci, ale i za jejich nasazení v této složité době,“ řekla rezortní náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Čtrnáct pedagogických pracovníků obdrží od města finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč, který bude poukázán na jejich účet a také pamětní list s poděkováním. Bohužel nemůžeme uskutečnit společné setkání, jak bylo plánováno současně s divadelním představením Tři Tygři: V Trysku staletí.

Kategorie „Výrazná pedagogická osobnost“

Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, p.o.
Mgr. Lenka Balarinová, Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o., Čs. Exilu 491/23, O.- Poruba
Mgr. Jana Pojetová, Základní škola O.- Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.
Mgr. Zuzana Jírů Šimůnková, Základní škola a mateřská škola O.- Hrabůvka, Krestova 36A, p.o.
Ing. Karolina Joannidu, Základní škola O.- Zábřeh, Chrjukinova 1801/12, p.o.
Mgr. Jolana Beilová, Základní škola O.- Poruba, Bulharská 1532, p.o.

Kategorie  „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“

Lenka Mlýnková, Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, p.o.
Oldřiška Kolajtová, Základní škola a mateřská škola O.- Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.
Bc. Hana Böhmová, Mateřská škola O.- Poruba, Dvorní 763, p.o.
Lenka Divinská, Mateřská škola Harmonie, O.- Hrabůvka,  Zlepšovatelů 27, p.o.
Mgr. Libuše Přikrylová, Základní škola O.- Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.
Marie Stuchlíková, Základní škola O.- Zábřeh, Jugoslávská 23, p.o.
Ivana Teprová, Základní škola O.- Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.
Mgr. Teresa Fucimanová, Základní škola O.- Výškovice, Srbská 450/2

Obrázky z výtvarného kroužku SVČ O.- Zábřeh, které byly dětmi namalovány k příležitosti oslav Dne učitelů  
Obrázky z výtvarného kroužku SVČ O.- Zábřeh, které byly dětmi namalovány k příležitosti oslav Dne učitelů