MĚSTO POMÁHÁ ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTŮM SE ŠKOLNÍMI PROJEKTY – projekt ŽŠ I. Sekaniny v Ostravě – Porubě

Zobrazit: MĚSTO POMÁHÁ ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTŮM SE ŠKOLNÍMI PROJEKTY – projekt ŽŠ I. Sekaniny v Ostravě – Porubě

V loňském roce spustil Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (coby parlamentním koordinátorem) a ostravským magistrátem projekt „BO nám to není jedno!!!“. Jeho cílem byl rozvoj žákovských parlamentů na základních školách a posílení zájmu o dění ve městě ze strany školou povinných dětí. Na základě těchto aktivit se zapojilo 35 základních škol zřizovaných městskými obvody.

 Zástupci škol dostali nabídku k účasti na tematickém semináři, který byl zaměřen na participativní rozpočty (sepsání projektové žádosti a projektový management), rozvoj kompetencí jednotlivých žáků a vzdělávací aktivity. Záměr podpory žákovských parlamentů formou participativních rozpočtů vyvolal značný ohlas. Celkem 19 žákovských parlamentů škol připravilo na základě této aktivity projekty se žádostí o finanční podporu. Komise navrhla podpořit 9 z nich. Statutární město Ostrava těmto školám na realizaci projektů přispělo částkou 100 tisíc korun

Jednu z uskutečněných akcí má úspěšně za sebou i Základní škola Ivana Sekaniny 1804 v místní části Poruba. Žákovský parlament školy uspořádal společenský ples, který byl součástí širšího projektu s názvem Učíme se etiketě aneb co se v mládí naučíš…“  Žáci a učitelé tím navázali na dřívější tradici školy s cílem rozvíjet kulturní a měkké kompetence členů Žákovské rady (komunikace, umění řešit problémy, plánování a organizace akce nebo také zlepšování prezenčních dovedností), vzdělat žáky školy v oblasti etikety a podpořit talentované žáky. Projekt má velký potenciál ke zlepšení klimatu školního prostředí a stmelení kolektivů.

Podle ředitelky školy Miroslavy Bukovské se nápad hned v počátcích setkal mezi školáky s velkou odezvou: „Účast je opravdu velká, téměř všichni se těšili, měli zájem se plesu a s ním spojeného programu zúčastnit. Pravda, u části chlapeckého osazenstva tříd bylo prvotní nadšení jeden čas vystřídáno lehkými obavami. A to tehdy, když zjistili, že budou muset přijít ve společenském oblečení a zapojit se rovněž tancem. Nicméně nakonec to vzali jako výzvu, kterou úspěšně zvládli a dobře se bavili.“

Ples v duchu pravidel skutečné společenské etikety pořadatelé spojili také s tanečními ukázkami nebo soutěží v pravidlech společenského chování. Jeho důležitou součást představovalo „šerpování deváťáků,“ kteří školu v letošním roce opustí.

Odkaz na video s polonézou: 

„Etiketa je jistě důležitá. Zdá se nám, že společenské chování, ať už dětí nebo dospělých, upadá. Pokud děti nemají, příležitost osvojit si jeho , rozhodli jsme se jít na to ve škole. A pěkně prakticky, protože vše se nedá naučit jen v lavicích. Navíc jsme tak mohli rozvinout naši tradici žákovských plesů,“ shrnula Miroslava Bukovská. Tvorba, příprava a finální uskutečnění takovéto akce je podle ní pro žáky cennou zkušeností, s jakou se mnozí z nich setkali vůbec poprvé.

Taktéž ostatní zapojené školy přicházejí s velmi zajímavými projekty napříč tématy, ať už se jedná o historické bádání, prevenci kyberšikany, zvládnutí první pomoci, starost o životní prostředí či komunitní soužití nebo uměleckou tvorbu. Jsme rádi, že městské finance jsou nápomocny právě takto.