Metodická příručka PRŮVODCE PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Zobrazit: Metodická příručka PRŮVODCE PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovného přístupu ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizuje Magistrát města Ostravy v období 2019–2022.

Metodici projektu RRP OV III pro školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy a školní asistenty postupně po návštěvách škol docházeli k nápadu, že bude přínosem pro další rozvoj a profesní růst pedagogického týmu ŠPP, aby ředitelé škol měli k dispozici přehledně odpovědi na nejčastější praktické otázky fungování ŠPP.

Jako pozitivní zpětnou vazbu vnímáme při spolupráci s řediteli škol a týmy ŠPP partnerských škol aktivní zájem při sestavování obsahu průvodce nebo jejich doporučení, aby metodiku řízení ŠPP měl k dispozici každý začínající ředitel školy.

Co je obsahem příručky?

  • Souhrn nejčastějších otázek a odpovědí na možnosti vedení týmu školního poradenského pracoviště.
  • Doporučení pro stanovení konkrétní náplně práce členům týmu.
  • Nastavení pravidel fungování týmu.
  • Zdůrazněna úloha školního psychologa při formování osobnosti žáka v jeho rozvoji emočních a sociálních dovedností.
  • Úloha školního psychologa při formování kompetencí učitelů zvládat situace u žáků s rizikovým chováním ve výuce.

Přínos a cílová skupina:

Je určena stávajícím ředitelům škol a vedoucím pracovníkům pro inspiraci, ale zejména bude přínosem pro začínající ředitele škol, kterým usnadní orientaci ve školské problematice při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tematické zaměření a oblast vzdělávání:

Příručka spadá do oblasti strategického řízení lidí a organizace práce. Předkládá možnosti komunikace v týmu. Nabízí prostředek prevence syndromu vyhoření učitele.

Metodická příručka ke stažení ZDE.