Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Zobrazit: Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava
Datum: 21. 03. 2023 - 22. 03. 2023

Setkávání školních metodiků prevence základních škol probíhají aktuálně od 21. 03. 2023 do 22.03.2023 v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny, pobočka Poruba.

V průběhu setkání metodici prevence obdrží informace týkající se novinek v oblasti prevence. Na setkání dorazí jako host zástupce zástupce Městské policie Ostrava. Vznikne tak prostor pro projednání aktuálních otázek týkajících se spolupráce škol s městskou policií, aj..