Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Zobrazit: Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Setkávání školních metodiků prevence základních a středních škol probíhají aktuálně od 09. 11. 2022 do 15.11.2022 v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny, pobočka Poruba.

V průběhu setkání metodici prevence obdrží informace týkající se novinek v oblasti prevence. Na setkání dorazí jako host zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí MMO. Vznikne tak prostor pro projednání aktuálních otázek týkajících se spolupráce škol s OSPOD, projednání role a kompetencí OSPOD, oznamovací povinnosti škol vůči OSPOD apod..