Metodické setkání asistentů pedagoga

Datum: 16. 05. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, Místnost č.504 – přístavba NR, vchod ul. Sokolská

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 16. května 2022 koná metodické setkání pro asistenty pedagoga.

Obsahová část:
• Úvod
• Jak na adaptaci žáků s OMJ ve výuce
• Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
• Metodická podpora individuálních případů a diskuse
• Ostatní

Způsob přihlášení: v případě zájmu kontaktujte PaedDr. Danu Zemánkovou na email: dzemankova@ostrava.cz.

Kontaktní osoba:
PaedDr. Dana Zemánková – metodik ŠA/AP
v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
T: +420 601 103 411, +420 599 443 11