Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Zobrazit: Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Dne 25.09.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga ostravských základních škol.

Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele II.- rady a tipy pro praxi asistentů pedagoga.

Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a postupy z praxe byla PaedDr. Dana Zemánková.

V rámci metodického setkání asistenti pedagoga hovořili o základních pravidlech při práci AP; o práci s dítětem s náročným chováním či s SVP; o příkladech vhodné i nevhodné praxe; o nástrojích pro minimalizaci vyhoření AP; o nedostatcích v pedagogické odbornosti nebo osobnosti; diskutovali na téma proč žák zlobí apod..