Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Datum: 17. 02. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Online MS Teams

Ve středu 17. 2. 2021 od 13:00 hod se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční online metodické setkání pro asistenty pedagoga. Asistenti pedagoga budou mít příležitost sdílet vzájemnou praxi, součástí programu bude také metodická podpora individuálních případů, asistent pedagoga v kontextu problémového chování žáka a monitoring požadavků.

Na metodické setkání je potřeba se přihlásit předem. V případě zájmu prosím kontaktuje PaedDr. Danu Zemánkovou, metodičku ŠA/AP na email: dzemakova@ostrava.cz a to nejpozději do 12. 2. 2021.