Metodické setkání pro školní asistenty/asistenty pedagoga

Datum: 18. 03. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Online

Dne 18. 3. 2021 se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III koná metodické setkání pro školní asistenty a asistenty pedagoga. Schůzka proběhne online prostřednictvím MS Teams. Na programu je: sdílení praktických zkušeností, individuální metodická podpora, prezentace tématu Asistent a dítě s traumatem (domácí násilí), případná diskuze a další.

V případě zájmu prosím kontaktujte PaedDr. Danu Zemánkovou, metodika ŠA/AP na email: dzemankova@ostrava.cz – nejpozději do 15. 3. 2021 do 12:00 hod.