Metodické setkání pro školní asistenty

Datum: 18. 01. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, Místnost č.504 – nová přístavba, vchod ul. Sokolská

Obsahová část
• Úvod
• Well-being v praxi asistentů
• Školní asistent v týmu školního poradenského pracoviště – diskuse
• Metodická podpora individuálních případů
• Ostatní

Metodické setkání školních asistentů se koná v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.

Způsob přihlášení: v případě zájmu kontaktuje PaedDr. Danu Zemánkovou na email: dzemankova@ostrava.cz.
nejpozději do 17.01. 2022 do 12:00 hod.

Kontaktní osoba:
PaedDr. Dana Zemánková – metodik ŠA/AP
v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
T: +420 601 103 411, +420 599 443 118