Metodické setkání pro školní psychology

Datum: 26. 11. 2020
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Online

Metodické setkání školních psychologů ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se uskuteční online prostřednictvím Microsoft Teams ve čtvrtek 26. listopadu 2020. Na programu jsou témata „Efektivní spolupráce OSPOD se školami“ a „Vedení dokumentace školního psychologa“, na která bude navazovat vzájemné sdílení a předávání zkušeností školních poradenských pracovníků. Metodické setkání začíná ve 13 hodin a mohou se ho zúčastnit všichni školní psychologové z ostravských základních škol.