Metodické setkání pro školní psychology

Datum: 17. 09. 2020
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava

V novém školním roce se školní psychologové ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III sejdou na MMO již ve čtvrtek 17. září. 2020. Na programu jsou témata „Efektivní spolupráce OSPOD se školami“ a „Vedení dokumentace školního psychologa“, na která bude navazovat vzájemné sdílení a předávání zkušeností školních poradenských pracovníků. Metodické setkání začíná ve 13 hodin v učebně č. 504 (přístavba Nové radnice) a mohou se ho zúčastnit všichni školní psychologové z ostravských základních škol.