Metodické setkání pro školní speciální pedagogy

Datum: 19. 11. 2020
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Online

Školní speciální pedagogové ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se sejdou ve čtvrtek 19. listopadu 2020 ve 13 hodin online prostřednictvím Microsoft Teams. Společným tématem metodického setkání bude dokumentace z činnosti školního speciálního pedagoga prostřednictvím zápisů do vhodných formulářů. Cílem setkání je poskytnout základní informaci o jednotlivých činnostech speciálního pedagoga, které je potřeba zdokumentovat. Přítomní odborníci budou mít příležitost konzultovat své vlastní formuláře a také vzájemně sdílet s ostatními školními poradenskými pracovníky praxi a zajímavé informace.