Metodické setkání pro školní speciální pedagogy

Datum: 11. 11. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Místnost č. 504, přístavba Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III proběhne dne 11. 11. 2021 od 13:00 do 15:00 hod metodický seminář pro školní speciální pedagogy.

Obsahová část:

  • Zahájení – představení nového člena týmu projektu RRPOV III na pozici metodika ŠPP
  • Téma: Týmová práce ve ŠPP – příklady dobré praxe
  • Diagnostika, volba metod
  • Spolupráce učitel, zák. zástupce
  • Předávání informací
  • Zpětná vazba, vyhodnocení efektivity metod
  • Volba dalšího postupu
  • Vzájemné sdílení praxe, diskuse
  • Požadavky na metodika

NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT

Způsob přihlášení: zasláním vyplněné přihlášky na email: esrokova@ostrava.cz nejpozději do 8.11.2021

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Sroková – metodik v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

T: +420 599 443 878