Metodické setkání pro školní speciální pedagogy a školní psychology

Datum: 10. 03. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: ZŠ Kpt. Vajdy 1 a, Ostrava-Zábřeh

Téma: Vývojová dysfázie

Přednáší: Mgr. Lucie Bičíková, speciální pedagog pro vady řeči

Program:

  1. Vývojová dysfázie – kazuistiky
  2. Možnosti podpůrných opatření v ZŠ – PLPP, PI, předmět speciálně pedagogické péče, IVP, asistent, 2. cizí jazyk, snížené výstupy, opakování ročníku
  3. Konkrétní spolupráce SPC a ŠPP – termíny kontrolního vyšetření, Hodnocení školy v ZŠ, přijímací zkoušky na SŠ
  4. Diskuse – s možností vyjádření přítomných psychologů k dopadům VD na psychiku žáka, dotazy

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Evu Srokovou na email: esrokova@ostrava.cz.

Metodické setkání pořádá projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.