Metodické setkání pro školní speciální pedagogy

Datum: 10. 09. 2020
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava

Školní speciální pedagogové ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se v novém školním roce sejdou poprvé již ve čtvrtek 10. září 2020 ve 13 hodin, místnost č. 504 (přístavba Nové radnice). Společným tématem metodického setkání bude dokumentace z činnosti školního speciálního pedagoga prostřednictvím zápisů do vhodných formulářů. Cílem setkání je poskytnout základní informaci o jednotlivých činnostech speciálního pedagoga, které je potřeba zdokumentovat. Přítomní odborníci budou mít příležitost konzultovat své vlastní formuláře a také vzájemně sdílet s ostatními školními poradenskými pracovníky praxi a zajímavé informace.