Metodické setkání pro sociální pedagogy

Datum: 09. 03. 2021
Čas: 09:00 - 11:00
Místo: Online

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 9. 3. 2021 od 9:00 hod uskuteční online metodické setkání pro sociální pedagogy pod vedením Mgr. Lenky Čapkové. Na setkání bude přítomna také PaedDr. Dana Zemánková, která účastníky provede tématem „Práce s žákem s psychiatrickou diagnózou“. Dále se sociální pedagogové mohou těšit na metodickou podporu individuálních případů a požadavků a nebude chybět vzájemné sdílení praxe.

Na metodické setkání je nutné se přihlásit předem. V případě zájmu proto kontaktuje Mgr. Lenku Čapkovou na email: lcapkova@ostrava.cz – nejpozději do 8. 3. 2021 do 12:00 hod.