Metodické setkání pro sociální pedagogy

Datum: 15. 09. 2021
Čas: 09:00 - 11:00
Místo: Místnost č. 504, přístavba Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava

Dne 15. 9. 2021 od 9:00 do 11:00 hod proběhne v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III metodické setkání sociálních pedagogů.

Obsah setkání:

  • Zahájení metodického setkání
  • Téma: Látkové a nelátkové závislosti v dnešní společnosti a „první pomoc“ při jejich výskytu (Bc. Iva Valášková, Renarkon)
  • Vzájemné sdílení praxe sociálních pedagogů
  • Metodická podpora individuálních případů a požadavků
  • Ostatní a závěr

NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT: přihlásit se můžete zasláním vyplněné přihlášky na email: lcapkova@ostrava.cz nejpozději do 13. 9. 2021 do 14:00 hod.