Metodické setkání pro sociální pedagogy

Datum: 10. 11. 2021
Čas: 09:00 - 11:00
Místo: Místnost č. 504, přístavba Nové radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava

Dne 10. 11. 2021 od 9:00 do 11:00 hod proběhne v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III metodický seminář pro sociální pedagogy.

Obsahová část:

  • Zahájení metodického setkání. Představení nového člena týmu projektu RRPOV III na pozici metodika ŠPP Téma: Týmová práce ve ŠPP – příklady dobré praxe
  •   diagnostika, volba metod
  • spolupráce – učitel, zákonný zástupce
  •  zpětná vazba
  • vyhodnocení efektivity zvolených metod
  • volba dalšího postupu Diskuse k tématu – vzájemné sdílení praxe
  • Ostatní – požadavky na metodika

NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!

Způsob přihlášení: zasláním vyplněné přihlášky na email: esrokova@ostrava.cz

Kontaktní osoba: Mgr .Eva Sroková – metodik ŠPP v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

T: +420 599 443 878