Metodické setkání pro sociální pedagogy

Datum: 13. 01. 2022
Čas: 10:00 - 12:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, (místnost č. 504 - přístavba Nové Radnice)

Obsahová část:

  • Zahájení metodického setkání
  • Organizační schéma ŠPP
  • Porady ŠPP
  • Vzájemné sdílení praxe (připravte si náměty, dotazy,apod.)
  • Metodická podpora individuálních případů a požadavků 

NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT

Způsob přihlášení: v případě zájmu kontaktujte Mgr. Evu Srokovou na email: esrokova@ostrava.cz nejpozději do 11.1.2022

Kontaktní osoba:

Mgr.Eva Sroková – metodik ŠPP v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

T: +420 599 443 878, +420 601 103 424