Metodické setkání pro sociální pedagogy

Datum: 17. 03. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, přístavba Nové Radnice, místnost č. 504

Obsahová část metodického setkání:

  1. Zahájení metodického setkání
  2. Zhodnocení plnění cílů pozice sociálního pedagoga v rámci ŠPP v závěru projektu RRPV ve městě Ostrava III
  3. Kazuistiky v oblasti sociální práce ve školách – sdílení příkladů dobré praxe
  4. Diskuse, aktuální informace, dotazy

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Evu Srokovou na email: esrokova@ostrava.cz.

Metodické setkání se koná v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III.