Metodické setkání školních asistentů

Datum: 22. 11. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, místnost č.504 - nová přístavba, vchod. ul. Sokolská

Dne 22. 11. 2021 se od 13:00 hod v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční metodické setkání školních asistentů.

Obsahová část
• Úvod
• Vyhodnocení vstupního Screeningu potřeb pro práci AP
• Praktická metodická ukázka – Jak pracovat s textem při doučování žáků
• Metodická podpora individuálních případů
• Ostatní

Způsob přihlášení: zasláním vyplněné přihlášky na email: dzemankova@ostrava.cz.
Termín přihlášení: do 19.11. 2021

Kontaktní osoba:
PaedDr. Dana Zemánková – metodik ŠA/AP
v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
T: +420 601 103 411, +420 599 443 118