Metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga

Datum: 25. 04. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, Místnost č.504 – nová přístavba, vchod ul. Sokolská

Dne 25. dubna 2022 se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční metodické setkání pro školní asistenty a asistenty pedagoga.

Obsahová část setkání:
• Úvod
• Jak na adaptaci žáků s OMJ ve výuce
• Metodická podpora individuálních případů a diskuse
• Ostatní

Způsob přihlášení: v případě zájmu kontaktujte metodičku ŠA/AP PaedDr. Danu Zemánkovou na email: dzemankova@ostrava.cz.