Metodické setkání školních asistentů/asistentů pedagoga

Datum: 20. 01. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Online (Microsoft Teams)

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. se dne 20. 1. 2021 uskuteční metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga. Setkání proběhne online formou prostřednictvím Microsoft Teams. Program bude obsahovat návrh aktivit na 2. pololetí školního roku 2020/2021, sdílení dobré praxe (při výuce, při mimoškolní činnosti, při nácviku správného chování apod.) a doporučení, jak rozvíjet osobnost dítěte s Aspergerovým syndromem (pokračování).