Metodické setkání školních asistentů/asistentů pedagoga

Datum: 21. 09. 2021
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, (místnost č. 504 - přístavba Nové Radnice)

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se uskuteční dne 21. 9. 2021 metodické setkání školních asistentů/asistentů pedagoga s programem z NPI – screening pro AP: Bezpečné prostřední (dotazník pro potřeby AP).

Obsahová část
• Vyhodnocení prázdninových aktivit asistentů
• Šk. rok 2021/22: návrh plánu aktivit pro metodická setkání
• Vstupní Screening potřeb pro práci AP v novém šk. roce – Vytváření bezpečného prostředí pro žáka
• Metodická podpora individuálních případů
• Ostatní

Způsob přihlášení: kontaktuje email: dzemankova@ostrava.cz nejpozději do 17. 09. 2021.