Metodické setkání školních asistentů/asistentů pedagoga

Datum: 08. 02. 2022
Čas: 13:00 - 15:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, Místnost č.504 – nová přístavba, vchod ul. Sokolská

Obsahová část:
• Úvod
• Dysfázie a logopedické vady ve škole – lektor: Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová, logoped
• Metodická podpora individuálních případů a diskuse
• Ostatní

Kontaktní osoba:
PaedDr. Dana Zemánková – metodik ŠA/AP v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
T: +420 601 103 411, +420 599 443 118