Metodické setkání školních asistentů/asistentů pedagoga

Datum: 05. 10. 2021
Čas: 09:00 - 11:00
Místo: Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, místnost. č. 504 - nová přístavba, vchod. ul. Sokolská

Dne 5. října 2021 se od 9:00 do 11:00 hod se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga.

Obsahová část:
• Vyhodnocení prázdninových aktivit asistentů
• Šk. rok 2021/22: návrh plánu aktivit pro metodická setkání
• Vstupní Screening potřeb pro práci AP v novém šk. roce – Vytváření bezpečného prostředí pro žáka
• Metodická podpora individuálních případů
• Ostatní

V případě zájmu kontaktuje PaedDr. Danu Zemánkovou na email: dzemankova@ostrava.cz.