Metodické setkání školních asistentů / asistentů pedagoga

Datum: 25. 11. 2020
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Online

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 25. 11. 2020 uskuteční metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga. Setkání proběhne online formou prostřednictvím Microsoft Teams. Téma programu nese název Jak porozumět žákovi s Aspergerovým syndromem. Dozvíte se např. jak vést efektivně doučování dítěte, jak usnadnit dítěti sociální kontakt nebo jak zvládat nenadálé projevy v chování.